Bestrent Finland Oy rekisteriseloste

Henkilötietolain (GDPR) mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Bestrent Finland Oy (jäljempänä "Bestrent")
Käyntiosoite: Rapakivenkuja 3 00710 HELSINKI
Y-tunnus: 2414620-7


Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö:
vastuuhenkilö: Joanna Malmgren
Bestrent, puhelin 0207414420 (vaihde), sähköposti info@bestrent.fi


Rekisterin nimi
Bestrent asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tietoja käsitellään sovittujen palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Tietoja käytetään myös mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen Asiakkaille, viestinnän tunnistamistietoja kuitenkin vain Asiakkaan suostumuksen nojalla. Viestintäpalvelun käyttämisessä tallentuvia viestinnän tunnistamistietoja käytetään ainoastaan sähköisen viestinnän tietosuojaa sääntelevän lainsäädännön sallimiin tarkoituksiin.


Rekisterin tietosisältö
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdolliset asiakaskorttien numerot, varaus-, vuokrasopimus-, ja laskutustiedot sekä markkinointiluvat


Tietolähteet
Tietoja kerätään ja ylläpidetään normaalin liiketoiminnan yhteydessä, yhteyshenkilöiden kontaktoinnin yhteydessä sekä asiakkaan ilmoittaessa tietonsa muuten asiakasrekisteriin sähköisesti tai kirjallisesti.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti rekisterin ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi suorittaa ulkopuolisilla tahoilla tietoihin perustuvia tutkimuksia ja asiakastyytyväisyyskyselyjä sekä päivittää asiakastietoja viranomaisrekisteritiedoilla. Asiakkaan tiedot poistetaan ulkoisen toimijan rekisteristä tutkimuksien, kyselyiden tai päivityksien jälkeen. Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisten tahojen markkinointikäyttöön.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Kielto- ja tarkistusoikeus
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot sekä kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa tai muuta markkinointiviestintää varten. Asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti Bestrent Autovuokraamolle postitse Rapakivenkuja 9, 00710 Helsinki tai sähköpostitse info(at)bestrent.fi


Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on teknisesti suojattu palomuurilla. Palvelimia säilytetään lukitussa ja valvotussa tilassa, jonne on pääsy vain valituilla henkilöillä. Asiakastietojärjestelmään on oikeudet Bestrent Autovuokraamon ja sopimusvuokraamojen henkilökunnalla siltä osin kun ne liittyvät työtehtäviin.